Мета вивчення дисципліни "Оцінка інтелектуального капіталу підприєства" - формування у майбутніх фахівців твердих теоретичних знань і практичних навичок в області управління інтелектуальним капіталом для застосування їх в конкретних сферах соціально-економічної діяльності.