Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань та практичних навичок з бухгалтерського обліку в галузі туризму, з урахуванням загальноприйнятих принципів, які є характерними для вітчизняної облікової системи та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й фінансової звітності. При цьому особливий наголос робиться на організації бухгалтерського обліку виробничих затрат туристичної та готельної діяльності, системі калькулювання собівартості, в тому числі за величиною покриття (директ-костінг).