Мета дисципліни надання студентам теоретичних знань з основ психологічного консультування, та формування практичних навичок проведення психологічної консультації у межах надання психологічної допомоги людині.

При вивченні дисципліни вирішуються такі основні завдання: забезпечити студентам засвоєння теоретичного та практичного матеріалу з практичної психології.

У результаті завершення вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

-     теоретичні основи практичної психології;

-     теоретичні засади сучасних терапевтичних шкіл;

-     принципи консультативної допомоги;

-     структуру процесу консультування;

-     технологію консультативної взаємодії;

-     вимоги до особистості психолога-консультанта;

-     етичні вимоги до роботи психолога-консультанта;

уміти:

-     аналізувати скаргу клієнта та підбирати адекватні методи дослідження та корекції;

-     виявляти цілі і потреби клієнта та переформульовувати скаргу у запит;

-     створювати необхідний терапевтичний клімат;

-     встановлювати “робочий альянс”;

-     володіти техніками проведення психологічної консультації, що вироблені у різних теоретичних підходах;

-     використовувати техніки проведення консультативної бесіди;

-     діяти у рамках етичного кодексу практичного психолога;

-     володіти навичками рефлексії на предмет своєї професійної діяльності.