Метою викладання курсу навчальної дисципліни «Психологія родини » є засвоєння студентами знань про: психологію сім’ї  як галузь психології, що вивчає закономірності, особливості створення та розвитку сімейних відносин, профілактику та можливості подолання конфліктних ситуацій тощо.

Після вивчення курсу студент повинен:

Знати:

-про сімейні відносини,функціонально-рольову структуру сім’ї,психологічне здоров’я сім’ї,батьківські позиції,сімейну діагностику, сімейну психотерапію;

- теоретичні основи сімейної психології.

  • Вміти: 

- самостійно і творчо опрацьовувати теоретичний та практичний матеріал, презентувати інформацію відповідно до поставленої мети;

- організовувати інформаційний пошук, самостійний відбір і якісну обробку наукової професійно спрямованої інформації та емпіричних даних для навчальних, дослідницьких та професійних потреб;

- обирати технології навчання залежно від цілей і завдань, що вирішуються в педагогічному процесі та процесах корпоративного навчання та розвитку персоналу;

- правильно ідентифікувати і усувати дилеми, пов'язані з вирішенням проблем існуючої сім’ї, так і підготовки молоді до сімейного життя .