“Бухгалтерський облік”

 

для спеціальності

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»