Мета дисципліни – сформувати теоретичні і практичні знання щодо методики економічних досліджень.