Мета практики «Вступ до фаху» полягає в застосуванні, закріпленні і розширенні студентами теоретичних знань, ознайомлення зі спеціальністю «Облік і оподаткування».