Навчальна дисципліна

 «Вступ до спеціальності»

Спеціальність 242 «Туризм»

для здобувачів за спеціальністю 242 „Туризм” бакалаврського рівня / Л.Г. Бойко. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань про  туристичну галузь як про вид діяльності та соціально-економічне явище, розуміння  специфіки функціонування суб'єктів туристичної діяльності та особливостей роботи менеджера туристичного підприємства.