Метою дисципліни є – вивчення особливостей екскурсійної справи як різновиду рекреаційної діяльності та засобу пізнання рідного краю і виховання патріотизму. Внаслідок вивчення цього курсу студенти повинні оволодіти методикою проведення екскурсій, практичними навичками з розробки нових екскурсійних маршрутів.