Метою дисципліни є інтенсивне вивчення студентами спеціальності «Туризм» основних понять та категорій міжкультурної комунікації, формування у них міжкультурної компетентності, необхідних знань про різні народи та культури, формування умінь унікнення та вирішення крос-культурних конфліктів, подолання труднощів міжкультурної взаємодії, готовність розроблення нових туристичних стратегій обслуговування клієнтів, маркетингу, налагодження партнерських відносин у культурному розмаїтті професійних середовищ.