Метою дисципліни “Фінансовий облік 1” є: – озброїти майбутнього фахівця глибокими теоретичними знаннями та необхідними практичними навичками ефективної облікової роботи, опанування методикою ведення бухгалтерського фінансового обліку на підприємстві в ринкових умовах господарювання згідно діючого Плану рахунків та вимог міжнародних стандартів та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.