Метою курсу практики письмового перекладу з основної іноземної мови (англійської) є розвиток у студентів умінь перекладати  автентичні англомовні тексти та аналізувати лексико-семантичні явища, використовуючи відповідні методи та засоби, в процесі перекладу.