Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань та практичних навичок з організації обліку зовнішньоекономічної діяльності та забезпечення керівництва підприємства та інших користувачів достатньою і правдивою інформацією, необхідною для прийняття рішень. При цьому особливий наголос робиться на опануванні вмінь самостійно здійснювати облік експортних, імпортних, кредитних операцій, операцій по інвестуванню та операцій с давальницькою сировиною, а також інших операцій, що здійснюються підприємствами в іноземній валюті.