Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань та практичних навичок з обліку в зарубіжних кранах, з урахуванням загальноприйнятих принципів, які є характерними для облікових систем різних країн та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. При цьому особливий наголос робиться на розумінні особливостям, притаманним національним системам обліку і фінансової звітності різних країн.