Мета дисципліни -  формування системи теоретичних знань і практичних навичок з методології управління проектами (УП), яка є перспективним напрямком розвитку теорії менеджменту і набуває все більшого поширення у сфері інформатизації економіки в Україні.

Предмет дисципліни - проекти у сфері інформатизації, пов’язані з розробленням і впровадженням інформаційних технологій і систем.

Завдання дисципліни - вивчення теоретичних, методичних і організаційних основ проектного менеджменту, програмних засобів і методів управління проектами; набуття вмінь застосовувати інструменти методології УП в діяльності, пов’язаній з інформатизацією економіки