Мета дисципліни полягає у вивченні теоретико-методологічних і практичних питань аналізу інвестиційних проектів.

Завдання: з’ясування засад організації інвестиційного аналізу підприємства; ознайомлення з цілями та принципами інвестиційного аналізу; оволодіння методичним інструментарієм оцінювання ефективності інвестування в умовах невизначеності і ризику та аналізу ефективності інвестиційних проектів.