Метою дисципліни «Математична лінгвістика» є формування у студентів-лінгвістів теоретичних знань і практичних навичок використання математичних методів у лінгвістичних дослідженнях.