Робоча програма навчальної „Педпсихологія” для здобувачів за спеціальністю 053 – „Психологія” баклаврського рівня / С.В. Сапожников – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – 12 с.