Метою дисципліни «Автоматизований морфологічний аналіз» є освоєння змісту і функціональних можливостей додатків Python, які використовуються в рамках лінгвістичної діяльності і використовуються для автоматичного аналізу текстових масивів.