Кримінально-виконавче право України – навчальна дисципліна кримінального права.

Знання кримінально-виконавчого законодавства є необхідною умовою дотримання законності при застосуванні кримінально-виконавчого закону.

Метою курсу «Кримінально-виконавче право»– розвиток і формування у студентів цілісного, системного уявлення про сутність, функції та предмет кримінально-виконавчого права, його необхідність у юридичній та практичній діяльності.

Вивчаючи кримінально-виконавче право, треба звернути увагу на особливості понять, категорій, кримінально-виконавчих. Правових інститутів, базою яких є Конституція України та чинне Кримінально-виконавче законодавство.