Змістовний модуль 1.

Основні засади інтелектуальної власності.

 

  1. Загальні положення про інтелектуальну власність.
  2. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.
  3. Авторське право
  4. Суміжні права: поняття, зміст та особливості.

 

Змістовний модуль 2.

Договірні та охоронні відносини в сфері інтелектуальної власності.

 

5. Патентне право.

6. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

7. Нетрадиційні види інтелектуальної власності.

8. Договори у сфері інтелектуальної власності.

9. Охорона та реєстрація прав в сфері інтелектуальної власності.