Мета дисципліни “Юридична деонтологія”  – дати студентам-юристам основні знання про вимоги до професійних та особистих якостей правників,ознайомити зі специфікою соціального регулювання їхньої професійної діяльності, розкрити систему формування світогляду юриста.

У процесі вивчення цієї дисципліни студенти отримують цілісне уявлення про важливі практичні аспекти юридичної діяльності, норми поведінки правників, що визначають моральні засади взаємовідносин “юрист — юрист ” , “юрист — клієнт ” , “юрист — громадськість ” . Це сприяє ефективному виробленню у майбутніх спеціалістів професійних навичок,  пошук оптимальних рішень у складних ситуаціях, безпосередньо не врегульованих правом.