Спецкурс є складовою частиною наскрізної підготовки з першої іноземної мови і слугує для навчання майбутніх фахівців, що навчаються на рівні магістратури, тим стандартам комунікативної поведінки, які пов’язані з культурно-етнічними характеристиками носіїв англійської мови, специфічними рисами їх поведінки у мовленнєвій комунікації. Курс будується на засвоєнні культурно-етнічних особливостей комунікативної поведінки носіїв англійської мови, що належать до соціально-побутової сфери спілкування.