Метою дисципліни «Курсове проектування» є набуття студентами вмінь та навичок щодо розробки та захисту курсового проекту, та вивчення особливостей та загальних підходів до розробки курсового проекту у різних сферах підприємницької діяльності.