Метою викладання навчальної дисципліни “Психологія продаж” є оволодіння студентами головними напрямами розширення функцій маркетингу у дослідженні механізмів продаж та використання цих механізмів для досягнення мети організації.