Метою викладання навчальної дисципліни “Психологія продаж та формування відносин з клієнтами” є оволодіння студентами головними напрямами розширення функцій маркетингу у дослідженні механізмів продаж та використання цих механізмів для досягнення мети організації.