Мета викладання навчальної дисципліни «Практика письмового та усного перекладу»  на першому курсі магістратури полягає у тренінгу письмового та усного перекладу на матеріалі текстів одного типу або за однією тематикою (економічні, ділові). Метою навчання письмовому перекладу є наближення до реальних умов праці.