Основна мета дисципліни «Комунікативні стратегії англомовного спілкування» в I - ІІ семестрах І кусу магістратури є активізація та шліфування знань, навичок та умінь монологічного і діалогічного мовлення англійською мовою на будь-яку суспільно-політичну та загальнолюдську тематику, вдосконалення вмінь та навичок розуміння на слух іноземної мови, презентованої викладачем або у фонозапису.