Метою дисципліни «Основи маркетингу» є формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо розробки та просування товарів на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.