Метою дисципліни є надання студентам уявлення про особливості професії маркетолога, її роль та значення в умовах сучасних ринкових перетворень в Україні, сприяння адаптації студентів до вищої школи, формування у студентів підходів до аналізу та оцінки питань з фаху.