Метою дисципліни є є оволодіння знаннями, навичками та вміннями з англійської мови на достатньому рівні для професійних потреб на рівні В1(+)-В2. Рівень визначено відповідно до міжнародних стандартів  володіння мовою для різних спеціальностей та відповідно до Програми з англійської мови для професійного спілкування