Метою дисципліни “Ділова іноземна мова ” (англійська) є розвиток і формування вмінь та навичок вживання термінологічної лексики, кліше, навичок написання і пунктуаційного оформлення власних назв, дат, реквізитів та іншої інформації в тексті ділового листа, тексту; оволодіння навичками написання листа-запиту та листа-замовлення, листа-відповіді на запит т.д.; опанування вмінням перекладати з англійської на рідну мову офіційно-ділові, комерційні та інформаційні матеріали; розвиток вмінь та навичок писемного мовлення з метою складання нотатків, коротких звітів.

Опанування професійно-спрямованою тематикою з метою спілкування в ділових ситуаціях; удосконалення вмінь та навичок діалогічного і монологічного мовлення та аудіювання: при проведенні ділових переговорів, обговоренні умов контракту (ціна, гарантії, строки та умови поставок, тощо).

Розвиток та формування вмінь та навичок діалогічної та монологічної мови і аудіювання за тематикою навчального матеріалу; подальше оволодіння навичками вживання термінологічної лексики і кліше для організації і проведення презентації.