Метою дисципліни є ознайомлення студентів з теоретичними засадами лінгвістики тексту як науки, що розглядає текст з позицій його структури й змісту, вироблення умінь і навичок здійснювати лінгвістичний аналіз, створювати й редагувати тексти різних стилів, жанрів, типів мовлення, підготовка студентів до вирішення сучасних актуальних проблем у галузі  лінгвістичних досліджень текстових та мовних даних методами комп’ютерних технологій.