Метою дисципліни є отримання студентами чіткої уяви про складові структурної та комп’ютерної лінгвістики, про основні етапи їх розвитку, про мовну комунікацію та будову мови з позицій кібернетики; ознайомлення з основами лінгвістичного моделювання та комп’ютерних лінгвістичних систем; підготовка студентів до вирішення сучасних актуальних проблем у галузі  лінгвістичних досліджень текстових та мовних даних методами комп’ютерних технологій.