Метою дисципліни є формування у студентів мовного чуття, вміння правильно оцінювати мовні факти і відбирати стилістичні засоби в залежності від вмісту, сфери та умов спілкування, створювати і редагувати тексти різних стилів і жанрів; підготка до лінгвістичного аналізу текстів різної функціонально-стильової приналежності, навчання навичок ефективної комунікації; підготовка студентів до вирішення сучасних актуальних проблем у галузі  лінгвістичних досліджень текстових та мовних даних методами комп’ютерних технологій.