Метою дисципліни є підготовка студентів до вирішення сучасних актуальних проблем у галузі  лінгвістичних досліджень текстових та мовних даних методами комп’ютерних технологій.

Студенти мають отримати чітку уяву про те, чим займаються прикладна та комп’ютерна лінгвістика, якими є їх складові, які існують вимоги до фахівців з відповідної спеціальності, про мовну комунікацію та будову мови з позицій кібернетики, ознайомитися з основами лінгвістичного моделювання та комп’ютерних лінгвістичних систем.