Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань та практичних навичок з управління діяльністю міжнародних корпорацій, ефективного здійснення в цих компаніях основних функцій менеджменту – планування, організації, комунікацій, мотивації, керівництва, контролю. При цьому особливий наголос робиться на опануванні вмінь застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах з метою нарощування їх конкурентоспроможності.