Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань та практичних навичок з технології маркетингу для розвитку території в інтересах фізичних та юридичних осіб. При цьому особливий наголос робиться на опануванні вмінь враховувати влив маркетингу на прийняття управлінських рішень та здійснювати ефективне управління маркетингом відповідно до сучасних міжнародних вимог.