Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань та практичних навичок з дослідження характеру конкурентного середовища та вибору ефективних моделей конкурентних стратегій, які б забезпечували підвищення конкурентоспроможності підприємства у сучасних умовах господарювання. При цьому особливий наголос робиться на опануванні вмінь здійснювати аналіз положення підприємства у конкурентному середовищі; проводити діагностику та ревізію поточної конкурентної стратегії; визначати і конкретизувати функції управління конкурентоспроможністю підприємства.