1. 1.      Мета та завдання дисципліни

 

Мета викладання дисципліни “Антикризове управління підприємством”- формування системи знань та умінь з антикризового управління підприємством – розпізнавання та діагностика кризових явищ,  прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та їхнього впливу на результати діяльності підприємства, визначення можливостей запобігання та забезпечення функціонування підприємства в умовах криз, ліквідація наслідків кризи, прийняття та реалізація антикризових управлінських рішень.