За змістом і метою практика студентів для спеціальності «Облік і аудит», «Облік і оподаткування», відповідно до кваліфікаційних рівнів, може бути:

-         практика «Вступ до фаху»,

-         практика (Курсове проектування),

-         виробнича практика (бакалаврат),

-         виробнича практика (магістратура),

-         переддипломна практика.

Зміст всіх практик визначає керівник практики на основі даної наскрізної програми.