Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної  дисципліни "Інтелектуальний бізнес" є формування  у  студентів  комплексу  теоретичних  знань  і  практичних  навичок формування та управління інтелектуальним бізнесом, економічного обґрунтування напрямків його розвитку та забезпечення успішного функціонування.