Метою дисципліни є вивчення теоретичних основ і принципів використання методів математичної статистики до розв’язання задач психологічної науки та психологічного дослідження.