Змістовий модуль 1. Теоретичні основи підприємницької діяльності

 

Тема 1. Зміст підприємницької діяльності: об'єкти, суб'єкти і цілі підприємництва

Сутність підприємництва. Функції підприємництва. Класифікація підприємництва. Типи і види підприємництва. Інноваційне підприємництво. Цілі підприємництва. Об'єкти підприємництва. Товар як об'єкт підприємницької діяльності. Суб'єкти підприємництва

 

Тема 2. Підприємницька ідея і її вибір. Прийняття управлінського рішення

Підприємницька ідея та її вибір. Прийняття підприємницького рішення: внутрішнє і зовнішнє середовище. Типи підприємницьких рішень та цілі їх прийняття. Методи прийняття підприємницьких рішень. Оцінка можливості стати підприємцем.

 

Тема 3. Індивідуальний підприємець

Порядок державної реєстрації індивідуального підприємця. Оподаткування індивідуальних підприємництв за спрощеною системою оподаткування.  Припинення діяльності індивідуального підприємця

 

Тема 4. Внутрішньофірмове підприємництво: сутність, цілі та основні

напрями реалізації

Цілі внутрішньофірмового підприємництва. Вибір систем виробництва та технологій. Внутрішньофірмовий розподіл ресурсів. Внутрішньофірмові системи управління якістю продукції, робіт, послуг: товарний знак, стандартизація, сертифікація. Внутрішньофірмові системи планування

 

Тема 5. Бізнес-план суб’єкту підприємницької діяльності

Форма, зміст і технологія розробки бізнес-плану суб’єкту підприємницької діяльності. Розробка окремих розділів бізнес-планів суб’єкту підприємницької діяльності. Розробка маркетингової політики суб’єкту підприємницької діяльності  

 

Тема 6. Основи побудови оптимальної структури підприємницької

діяльності

Загальні умови створення власної справи. Фактори, що впливають на вибір організаційно-правової форми суб’єкту підприємницької діяльності. Заснування суб’єкту підприємницької діяльності. Реорганізація і ліквідація суб’єкту підприємницької діяльності

Змістовий модуль 2. Сучасна практика підприємницької діяльності

 

Тема 7. Фінансове забезпечення поточної діяльності підприємницької

організації

Управління фінансами підприємства. Залучення банківських кредитів. Комерційне кредитування організацій. Лізингові операції. Фінансові інструменти для малих підприємств

 

Тема 8. Готівкові та безготівкові розрахунки, здійснювані підприємницькими організаціями

Готівкові розрахунки, які здійснюються підприємницькими організаціями. Безготівкові розрахунки, здійснювані підприємницькими організаціями

 

Тема 9. Кадрове забезпечення підприємницьких організацій

Сутність кадрового забезпечення. Відбір персоналу. Управління персоналом. Оцінка результатів роботи персоналу.

 

Тема 10. Договірні відносини підприємців з господарюючими

партнерами

Сутність підприємницького співробітництва. Форми підприємницького співробітництва. Підприємницький договір. Розгляд економічних спорів підприємців

 

Тема 11. Оподаткування підприємницької діяльності

Сутність системи оподаткування. Класифікація податків

 

Тема 12. Оцінка ефективності підприємницької діяльності

Принципи і методи оцінки підприємницької діяльності. Шляхи підвищення та контролю підприємницької діяльності. Організаційна модель контролю фінансово-господарської діяльності підприємства.

 

Тема 13. Економічна безпека організації. Підприємницька таємниця і ризик

 Економічна безпека суб’єкту підприємницької діяльності. Сутність підприємницької таємниці. Система заходів щодо захисту комерційної таємниці. Сутність підприємницького ризику. Методи управління ризиком

 

Тема 14. Культура підприємництва

Методичні основи формування культури підприємництва. Формування культури суб’єкту підприємницької діяльності. Етичні норми ведення справ у підприємництві.

 

Тема 15. Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності

Сутність і види відповідальності підприємців. Кримінальна відповідальність підприємців. Адміністративна відповідальність підприємців. Податкова відповідальність підприємців. Цивільно-правова відповідальність підприємців. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності