“Друга іноземна мова (німецька)”

6.030503 Міжнародна економіка

бакалаврського рівня вищої освіти