Робоча програма навчальної дисципліни “Друга іноземна мова (французька)” для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.030503 Міжнародний туризм