Метою дисципліни є формування  у студентів сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної  культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп’ютерній техніці, використання новітніх інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом.

Преподаватель: Чумак Тетяна Валентинівна