Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основами математичного апарату, необхідного для розв'язування теоретичних і практичних задач економіки, оволодіння навичками математичного дослідження прикладних задач, методів отримання,  групування та обробки експериментальних даних.

Преподаватель: Холод Олена Григорівна