Курс розрахований на опанування здобувачами наукових ступенів основами математичного моделювання в екноміці