Метою дисципліни є формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах; використання інформації, що необхідна внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень, а зовнішнім – для виявлення загальних комерційних можливостей контрагентів і прийняття рішення про співробітництво з ними.