Мета дисципліни є комплексною і передбачає практичне формування у студентів навичок та вмінь іспаномовного спілкування на рівні Acceso (курсу початкового рівня). Протягом семестру студенти повинні пройти І етап навчання перекладу третьої іноземної мови: початковий.